02/60 90 371

Даме Груев 28/1
1000, Скопје
Македонија

Тел: +389 2 3215 – 908

E-mail: office@fashiongroup.com.mk
E-mail: marketing@fashiongroup.com.mk
E-mail: hr@fashiongroup.com.mk

Контактирајте не: